ZÁKAZNICKÁ PODPORA
840 111 330

O kování

Kování se stará o otevírání, sklápění, uzavírání a také o ovládání dalších funkcí. Bez kování by okno, příp. dveře, byly pouze pevným rámem vyplněným sklem nebo deskou. Okno by nebylo možné otevírat a zajistit tak přísun čerstvého vzduchu, dveřmi by se nedalo projít. K tomu, aby jakákoliv okna či dveře dobře sloužily, musejí bezvadně fungovat. Proto doporučujeme zaměřit se při výběru nových oken a dveří i na kvalitu provedení kovacích prvků. Dnešní kování nabízí nepřeberné množství vlastností, jeho funkčnost se neustále zdokonaluje. V každém případě musí splňovat alespoň následující tři základní vlastnosti: bezpečnost, spolehlivost a komfort obsluhy. V dalším textu se zaměříme přímo na specifika kování okenního a dveřního.

 

Okenní kování

standardně zabezpečuje snadné sklápění, otevírání a zavírání okna, stejně jako mikroventilaci. Funkce kování lze ale podle potřeb uživatele rozšířit, např. o polohovatelný výklop, dětské pojistky, omezovače pohybu křídla nebo uzamykatelné okenní kliky. Námi nabízená okna jsou osazena německým kováním, u nějž je kladen velký důraz na bezpečnost a dlouholetou funkčnost.

Balkonové dveře jsou doplněné o západku, která umožňuje přidržení otevřeného křídla v rámu. Kování oken i dveří lze seřídit ve všech směrech, tzn. posunout křídlo doprava a doleva, nahoru a dolu, k rámu a od rámu. Seřízením ve směru od rámu a k rámu si volíte míru přitěsnění křídla k rámu.

 

 

Dveřní kování

Na kvalitu dveřního kování je třeba se zaměřit ještě více než na kování okenní. Vstupní dveře jsou nejčastěji otvíraným elementem v domě, proto se vyplatí dbát na bezchybnost uzamykacího systému a ochranu před nedovoleným vniknutím. Od nás získáte prvotřídní vícebodový německý systém, který splňuje i ty nejnáročnější požadavky trhu.

K jeho přednostem patří zejména bezpečnost, multifunkčnost, ale i dokonalá těsnost. Pohodlí a jednoduchost obsluhy zajišťují kvalitní dveřní panty, které je možné seřídit ve všech směrech. Nesmíme opomenout ani provedení hliníkového prahu, který má přerušený tepelný most. Je možné vybírat ze systémů manuálně zamykacích a samozamykacích. Rozdíl mezi nimi spočívá v automatizaci samozamykacího systému, kde se po uzavření dveří vysunou automatické střelky. Ty dveře plně uzavřou a zajistí je tak před nedovoleným vniknutím, krom toho dveře zcela utěsní. Takto zabezpečené dveře se zevnitř dají jednoduše otevřít pomocí kliky. Zatímco je-li zvenku koule nebo madlo, je k otevření dveří z venkovní strany zapotřebí využít klíče, karty, čipu nebo otisku prstu.

Manuálně zamykací systém má pouze jednu střelku – středovou. K utěsnění a uzamknutí dojde až po otočení klíčem. Samozamykací systémy lze doplnit o elektropohon či panikový systém. Elektropohon slouží k odblokování automatických střelek na dálku. To znamená, že pokud přijde někdo na návštěvu, k otevření dveří stačí vyslat elektrický impuls. Náš obchodní zástupce Vám pomůže vybrat takový systém, který bude nejvíce vyhovovat Vašim potřebám, požadavkům a možnostem. 
Reference Ukázky našich prací
Reference 1 Reference 1 reference 2 reference 2 Reference 3 Reference 3 Reference 4 Reference 4
Více referencí
Plastokno
Vyrobila společnost
Nový Web s.r.o
Kategorie
Něco o
Informace