ZÁKAZNICKÁ PODPORA
840 111 330

Historie

Vývoj a historie oken

 

Vynález skla

V našem krátkém přehledu mapujícím vývoj a historii oken nesmíme opomenout vynález skla, který pravděpodobně souvisí s výrobou glazur na keramiku. Datuje se do 4. tisíciletí před naším letopočtem, kdy se v oblasti Blízkého východu (starověkého Egypta, Fénicie a Mezopotámie) využívalo sklo, resp. sklovitý materiál „fajáns“, pro výrobu šperků a ozdob. Skla si cenili obdobně jako drahých kovů a kamenů. Nejpravděpodobnějšími tvůrci byli Mezopotámci. Féničané, známí mořeplavci a obchodníci, se zasloužili o rozšíření nového materiálu do všech oblastí při pobřeží Středozemního moře. K nárůstu produkce skla jim dopomohl i objev píšťaly pro výrobu foukaného skla.

 

Okenní sklo

Za vynález okenního skla vděčíme starověkým Římanům, kteří jednotlivé okenní tabulky vkládali do rámů z bronzu. Původní okna měla podobou pouhých otvorů ve zdi, které neměly žádnou výplň, a nedala se proto zavírat. Později se tyto otvory začaly zakrývat nejrůznějšími alespoň z části pro světlo propustnými materiály. V architektuře se sklo začíná více využívat v období gotiky. Tehdy využívaná vitrážová okna doplňovala a prosvětlovala stavby katedrál. Menší kousky barevných skel se spojovaly olovněnými páskami a představovaly nejrůznější výjevy z Bible. V období renesance se více využívala pravoúhlá čirá skla, která tehdejším aristokratům umožňovala široký výhled na své pozemky. Postupně se přes svou zdobnou barokní podobu okna vyvinula až do dnešní podoby.

 

Plastová okna a jejich těsnění 

V padesátých letech 20. století se začala objevovat první plastová okna v podobě jednokomorového profilu bez výztuh. Větší nárůst výroby nastal až v letech sedmdesátých - v souvislosti s tehdejší energetickou krizí. Profily už byly dvoukomorové a dodávaly se s dorazovým těsněním (tento princip se v podstatě využívá dodnes). Nicméně tato těsnění nedosahovala takových kvalit jako ta dnešní, mnohdy totiž pod vlivem nepříznivých klimatických podmínek, především kyselého deště, brzy zpuchřela. Z tohoto důvodu bylo v polovině 80. let zkonstruováno středové těsnění, které mělo (a dodnes má) středovou gumu ukrytou uvnitř rámu. Své uplatnění nalezlo především v případě panelové výstavby, protože s rostoucí silou větru tento typ okna těsní lépe. Nižší výrobní a tedy i prodejní cena oken s dorazovým těsněním znamenala návrat k dorazovému těsnění (tentokrát už s kvalitnější gumou). Středové těsnění však nevymizelo, stalo se kvalitnější a tedy i dražší alternativou. V devadesátých letech se do popředí opět dostávala okna se středovým těsněním, která prostřednictvím patentovaných technologií zabezpečují konstantní výměnu vzduchu a tedy i odvádění vlhkosti. Inteligentní technologie „chytrá okna“ je tak prevencí vzniku plísní. V současné době se klade velký důraz na energetickou úsporu oken, proto se do nízkoenergetických a pasivních domů volí profily s optimální stavební hloubkou cca 85 mm, středovým těsněním, přerušeným tepelným mostem a s izolačním trojsklem.

 

Materiál oken

Okna se nejprve vyráběla výhradně dřevěná. Ta mají své místo na trhu i v dnešní době. Nicméně s rostoucí poptávkou po oknech s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi nemohla dřevěná okna trh nasytit, jejich výroba je časově náročným procesem. Proto se začala objevovat okna plastová. První plastová okna z měkčeného PVC postupně ztrácela svou pružnost a pevnost. K jejich výrobě se totiž využívala změkčovadla, která po letech z profilu vyprchávala. Současné profily už změkčovadla neobsahují. Zhotovují se z tzv. tvrdého PVC. Jeho základem je granulát. Plastická hmota, vzniklá jeho zahřátím, se vylévá do forem. Výsledným produktem tohoto procesu je vícekomorový profil s delší životností, nižší pořizovací cenou a snadnou údržbou. Můžete se dokonce setkat i s bezolovnatými profily, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Okna a dveře s těmito trvale udržitelnými parametry, tzn. i značkou Greenline, jsou samozřejmou součástí našeho portfolia. 

 
Reference Ukázky našich prací
Reference 1 Reference 1 reference 2 reference 2 Reference 3 Reference 3 Reference 4 Reference 4
Více referencí
Plastokno
Vyrobila společnost
Nový Web s.r.o
Kategorie
Něco o
Informace